Eco-ni

UWAGA! Zgodnie z decyzją Inspekcji Ochrony Roślin preparat został wycofany z obrotu na terenie RP w dniu 18.01.2013r.
Więcej informacji na temat jego dostępności w Republice Węgierskiej udzielamy pod nr telefonu: 605 41 88 66

Oko-ni WP / Eco-ni/  – środek mikrobiologiczny wspomagający wzrost i rozwój roślin.  
Opak 100 lub 250gram
Zawiera w każdym gramie 1,5 x 10 do potęgi 7  spor grzyba nadpasożytniczego Coniothyrium minitans     szczep K1 ( NCAIM 51/2004 ), który wspomaga wzrost i rozwój roślin. Preparat działa w podłożach  i glebach oraz na wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, kwiaciarskich, ozdobnych, energetycznych oraz leśnych a także w przechowalniach.
Zawarty w preparacie szczep grzyba wspomaga wzrost i rozwój roślin.  Prawidłowemu rozwojowi grzybów wspomagających wzrost i rozwój roślin, antagonistycznych i nadpasożytniczych sprzyja podwyższona wilgotność gleb i podłoży. 

W celu uzyskania efektywnego działania preparat powinien być podawany w formie oprysku grubo kroplistego na wilgotne podłoże/glebę przed rozpoczęciem uprawy / najlepiej wczesną wiosną / w dawce 1 kg/ha a następnie należy preparat wymieszać z górną warstwą gleby/wmyć w glebę. Gleba powinna pozostać wilgotna przez co najmniej 24 godziny.
W przypadku konieczności podania preparatu w trakcie wzrostu roślin należy wykonać oprysk średniokroplisty w dawce 1kg/ha ( 0,1% ). Traktowana preparatem uprawa/plantacja/rośliny powinny być jak najdłużej wilgotne.  W przypadku roślin pokrytych  nalotem woskowym zaleca się niewielki dodatek środków powierzchniowo czynnych ( słaby detergent ) lub nośników olejowych i silikonowych. Pierwsze objawy działania preparatu są widoczne po niezbędnym okresie inokulacji/zasiedlenia zazwyczaj po 7-14 dniach.
W przechowalniach preparat należy podać na skrzyniopalety co najmniej na 7 dni przed wstawieniem roślin do przechowalni a najlepiej preparat należy zastosować na plantacji co najmniej 2-4 tygodni przed planowanym zbiorem i przechowywaniem .
W praktyce, dla upraw pod osłonami wystarcza 1-4 dawek na sezon. W uprawach polowych zaleca się stosowanie preparatu w 1-2 dawkach w sezonie.
Preparat stosowany w formie oprysku co 7-10 dni w dawce 150g/1000 l wody wspomaga rośliny do rozbudowy masy zielonej oraz lepszego wysycenia tkanek.

Środki ostrożności: zabiegi wykonywać w odzieży ochronnej a w szczególności w maskach ochronnych . Okres karencji – nie dotyczy, Okres prewencji dla ludzi – nie dotyczy, Okres prewencji dla zwierząt – nie dotyczy, dla pszczół – nie dotyczy. Sporządzanie cieczy użytkowej: preparat w formie proszku, 1g posiada objętość właściwą 2ml, należy rozpuszczać w wodzie o temp.pokojowej w czystym ( pozbawionym chemikaliów i ich pozostałości ) zbiorniku. Stężenie cieczy roboczej nie powinno przekraczać 1%. Preparat można mieszać z rozcieńczonymi roztworami nawozów płynnych oraz preparatami owadobójczymi i herbicydami. Preparatu nie wolno mieszać z preparatami, które posiadają właściwości grzybobójcze bądź grzybostatyczne. 

W trakcie stosowania i przygotowywania preparatu nosić odpowiednią odzież ochronną wraz z maską i rękawicami ochronnymi. W razie problemów należy skontaktować się z lekarzem. Antidotum brak – stosować leczenie objawowe. W razie komplikacji skontaktować się z najbliższym oddziałem toksykologicznym oraz alergicznym ( preparat zawiera mikroorganizm pochodzenia odglebowego, który może spowodować silną reakcję alergiczną z dusznością włącznie ). Nie wdychać środka, jego roztworów wodnych oraz aerozoli. W razie kontaktu z ciałem przemyć obficie wodą z mydłem. Pozostałości zużyć na  terenie własnego gospodarstwa na ugorach lub nieużytkach. Określenie toksyczności środka: dla ludzi – pozostałe; dla pszczół i trzmieli – nie dotyczy, dla organizmów wodnych – nie dotyczy.

Przechowywanie w suchym i ciemnym pomieszczeniu  o temperaturze pokojowej 16-24C w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu przez okres do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać z dala od dzieci pod zamknięciem. Nie wolno przechowywać razem z żywnością i paszami .

Podmiot odpowiedzialny: BIVED TEL informacyjny: 605418866


Kontakt:

Toma Seeds Tomasz Marasik
32-061 Rybna      POLSKA

tel./fax: (+48) 12 280 43 66
gsm: (+48) 605 41 88 66
rzetelna firma
© Toma Seeds 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone


projekt i wykonanie serwisu:
Expro