trifender A

UWAGA! Zgodnie z decyzją Inspekcji Ochrony Roślin preparat został wycofany z obrotu na terenie RP w dniu 18.01.2013r.
Więcej informacji na temat jego dostępności w Republice Węgierskiej udzielamy pod nr telefonu: 605 41 88 66

Trifender  A – środek mikrobiologiczny wspomagający wzrost i rozwój roślin.  
Opak 100 lub 250gram
Zawiera w każdym gramie 6 x 10 do potęgi 7 spor grzyba antagonistycznego Trichoderma asperellum szczep T1           o podwyższonej aktywności glebowej ( jakość A ), który wspomaga wzrost systemu korzeniowego roślin co ma znaczenie na plantacjach, na których można liczyć się z możliwością żerowania oraz uszkadzania korzeni poprzez nicienie rozwijające się w podłożach i glebach we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, kwiaciarskich, ozdobnych oraz leśnych.
Zawarty w preparacie szczep pożytecznego antagonistycznego grzyba wspomaga wzrost systemu korzeniowego rośliny i poprawia penetrację gleby przez korzenie roślin.  Prawidłowemu rozwojowi grzybów antagonistycznych sprzyja podwyższona wilgotność gleb i podłoży. 

W celu wspomagania wzrostu i rozwoju roślin a w szczególności rozbudowy systemu korzeniowego  preparat powinien być podawany przed wysiewem nasion/wysadzeniem roślin do gleby w formie oprysku grubo kroplistego na wilgotne podłoże/glebę w dawce 1-2 kg/ha a następnie należy preparat wymieszać z górną warstwą gleby/wmyć w glebę ( w przypadku konieczności zastosowania w trakcie uprawy roślin ). Gleba powinna pozostać wilgotna przez co najmniej 24 godziny.
W przypadku konieczności zastosowania preparatu w trakcie wzrostu roślin należy wykonać oprysk średniokroplisty w dawce 1-2kg na 1000 l cieczy roboczej. Po zabiegu preparat powinien dokładnie pokrywać roślinę a rośliny powinny być jak najdłużej wilgotne. W przypadku roślin pokrytych  nalotem woskowym zaleca się niewielki dodatek środków powierzchniowo czynnych ( słaby detergent ) lub nośników olejowych.
Pierwsze objawy działania preparatu są widoczne po niezbędnym okresie inokulacji/zasiedlenia zazwyczaj po 5-7 dniach.
W ograniczonej ilości podłoża ( uprawy szklarniowe, kontenerowe, pieczarkarnie ) dawka preparatu powinna być dostosowana do objętości podłoża i wynosi 4g/10 l wody co wystarcza na 5m2 zagonu lub 1m3 przygotowywanego podłoża.
W uprawach roślin doniczkowych zalecana dawka to 4g/250 doniczek o objętości 250ml każda.
W uprawach w podłożach inertnych o ograniczonej ilości podłoża ( wełna, kokos, keramzyt, torf w workach ) zalecana dawka to 1kg/25 000 roślin.

Środki ostrożności: zabiegi wykonywać w odzieży ochronnej a w szczególności w maskach ochronnych . Okres karencji – nie dotyczy, Okres prewencji dla ludzi – nie dotyczy, Okres prewencji dla zwierząt – nie dotyczy, dla pszczół – nie dotyczy.
Sporządzanie cieczy użytkowej: preparat w formie proszku, 1g posiada objętość właściwą 2ml, należy rozpuszczać w wodzie o temp.pokojowej w czystym ( pozbawionym chemikaliów i ich pozostałości ) zbiorniku. Stężenie cieczy roboczej nie powinno przekraczać 1%. Preparat można mieszać z rozcieńczonymi roztworami nawozów płynnych oraz preparatami owadobójczymi i herbicydami.  Preparatu nie wolno mieszać z preparatami, które posiadają właściwości grzybobójcze bądź grzybostatyczne.  

W trakcie stosowania i przygotowywania preparatu nosić odpowiednią odzież ochronną wraz z maską i rękawicami ochronnymi. W razie problemów należy skontaktować się z lekarzem. Antidotum brak – stosować leczenie objawowe. W razie komplikacji skontaktować się z najbliższym oddziałem toksykologicznym oraz alergicznym ( preparat zawiera mikroorganizm pochodzenia odglebowego, który może spowodować silną reakcję alergiczną z dusznością włącznie ). Nie wdychać środka, jego roztworów wodnych oraz aerozoli. W razie kontaktu z ciałem przemyć obficie wodą z mydłem. Pozostałości zużyć na  terenie własnego gospodarstwa na ugorach lub nieużytkach. Określenie toksyczności środka: dla ludzi – pozostałe, dla pszczół i trzmieli – nie dotyczy, dla organizmów wodnych – nie dotyczy.

Przechowywanie w suchym i ciemnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 16-24C w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu przez okres 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać z dala od dzieci pod zamknięciem. Nie wolno przechowywać wraz z żywnością i paszami.

Podmiot odpowiedzialny: BIOVED, TEL informacyjny: 605418866


Kontakt:

Toma Seeds Tomasz Marasik
32-061 Rybna      POLSKA

tel./fax: (+48) 12 280 43 66
gsm: (+48) 605 41 88 66
rzetelna firma
© Toma Seeds 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone


projekt i wykonanie serwisu:
Expro