BORA = Trifender B

UWAGA! Zgodnie z decyzją Inspekcji Ochrony Roślin preparat został wycofany z obrotu na terenie RP w dniu 18.01.2013r.
Więcej informacji na temat jego dostępności w Republice Węgierskiej udzielamy pod nr telefonu: 605 41 88 66

BORA = TrifenderB – środek mikrobiologiczny wspomagający wzrost i rozwój roślin.  
Opak 100 lub 250gram
Zawiera w każdym gramie 1,5 x 10 do potęgi 7 spor grzyba antagonistycznego Beauveria bassiana, który wspomaga rośliny do bujnego wzrostu a także do produkcji enzymów z grupy chitynaz. Zawarty w preparacie szczep pożytecznego antagonistycznego grzyba wspomaga wzrost i rozwój roślin i może być stosowany na plantacjach porażanych przez szkodniki w celu minimalizacji powstałych strat.. Prawidłowemu rozwojowi grzybów antagonistycznych sprzyja podwyższona wilgotność powietrza, i roślin a także ciemność. 

W celu poprawy wzrostu i rozwoju roślin a także produkcji chitynaz  preparat powinien być podawany w formie oprysku drobno kroplistego na noc szczególnie w miejsce występowania szkodników w dawce 0,25-1 kg na 1000 l cieczy roboczej. Po zabiegu rośliny powinny być jak najdłużej wilgotne.  W przypadku roślin pokrytych  nalotem woskowym zaleca się niewielki dodatek środków powierzchniowo czynnych ( słaby detergent ) lub nośników olejowych. Pierwsze objawy działania preparatu są widoczne po 6-7 dniach, a produkcja chitynaz rozpoczyna się po około 7 dniach. Na osłabionych roślinach zabiegi należy powtarzać co 5-7 dni.
Uwaga: preparat należy stosować zawsze po oblocie przez owady pożyteczne ( pszczoły, trzmiele ). Owady pożyteczne  nie powinny być obecne na plantacji/w obiekcie najlepiej przez 8-24 godziny. Spory grzyba antagonistycznego ulegają degradacji pod wpływem światła słonecznego w ciągu ok.6 godzin.
W celu poprawy systemu korzeniowego i produkcji chitynaz w podłożu preparat należy podać wraz z wodą na wilgotną glebę oraz wmieszać/wmyć go do wierzchniej warstwy gleby w dawce 2-4 kg/ha. Dawka 2g/10 l wody wystarcza na podlanie 5m2 lub 1m3 podłoża ( np. rozsadniki, podłoża ogrodnicze, uprawy pieczarek ).

Środki ostrożności: zabiegi wykonywać w odzieży ochronnej a w szczególności w maskach ochronnych . Okres karencji – nie dotyczy, Okres prewencji dla ludzi – nie dotyczy, Okres prewencji dla zwierząt – nie dotyczy. Sporządzanie cieczy użytkowej: preparat w formie proszku, 1g posiada objętość właściwą 2ml, należy rozpuszczać w wodzie o temp. pokojowej w czystym ( pozbawionym chemikaliów i ich pozostałości ) zbiorniku. Stężenie cieczy roboczej nie powinno przekraczać 1%. Preparat można mieszać z rozcieńczonymi roztworami nawozów płynnych oraz preparatami owadobójczymi i herbicydami. Preparatu nie wolno mieszać z preparatami, które  posiadają właściwości grzybobójcze bądź grzybostatyczne.  
Przechowywać z dala od dzieci pod zamknięciem, nie przechowywać razem z żywnością i paszami. W trakcie stosowania i przygotowywania preparatu nosić odpowiednią odzież ochronną wraz z maską i rękawicami ochronnymi. W razie problemów należy skontaktować się z lekarzem. Antidotum brak – stosować leczenie objawowe. W razie komplikacji skontaktować się z najbliższym oddziałem toksykologicznym oraz alergicznym ( preparat zawiera mikroorganizm pochodzenia odglebowego, który może spowodować silną reakcję alergiczną z dusznością włącznie ). Nie wdychać środka, jego roztworów wodnych oraz aerozoli. W razie kontaktu z ciałem przemyć obficie wodą z mydłem. Pozostałości zużyć na  terenie własnego gospodarstwa na ugorach lub nieużytkach. Określenie toksyczności środka: dla ludzi – pozostałe, dla osób z alergią na organizmy glebowe - drażniący; dla pszczół i trzmieli – toksyczny, dla organizmów wodnych – nie dotyczy.

Przechowywanie w suchym i ciemnym pomieszczeniu o temperaturze 16-24C w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu przez okres 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać z dala od dzieci pod zamknięciem. Nie wolno przechowywać wraz z żywnością i paszami.

Podmiot odpowiedzialny BIOVED: TEL informacyjny: 605418866


Kontakt:

Toma Seeds Tomasz Marasik
32-061 Rybna      POLSKA

tel./fax: (+48) 12 280 43 66
gsm: (+48) 605 41 88 66
rzetelna firma
© Toma Seeds 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone


projekt i wykonanie serwisu:
Expro