trifender f

UWAGA! Zgodnie z decyzją Inspekcji Ochrony Roślin preparat został wycofany z obrotu na terenie RP w dniu 18.01.2013r.
Więcej informacji na temat jego dostępności poprzez zamówienia bezpośredni u producenta w Republice Węgierskiej udzielamy pod nr telefonu: 605 41 88 66

Trifender  F – środek mikrobiologiczny wspomagający wzrost i rozwój roślin.  
Opak  100 lub 250gram
Zawiera w każdym gramie 6 x 10 do potęgi 7 spor grzyba antagonistycznego Trichoderma asperellum szczep T1 o drobnofrakcyjnym nośniku, który wspomaga wzrost  i rozbudowę blaszek liściowych roślin. Dzięki temu może być stosowany w formie oprysku drobnokroplistego na plantacjach osłabionych roślin w celu ich odbudowy i regeneracji. Preparat może być stosowany we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, kwiaciarskich, ozdobnych oraz leśnych. A także na sportowych i rekreacyjnych terenach zielonych.
Zawarty w preparacie szczep pożytecznego antagonistycznego grzyba poprawia wzrost roślin co prowadzi do minimalizacji strat powstałych po żerowaniu przędziorków i kleszczy.
Prawidłowemu rozwojowi grzybów antagonistycznych sprzyja podwyższona wilgotność roślin. 

W celu odbudowy roślin preparat powinien być podawany w formie oprysku średnio lub drobnokroplistego na wilgotne rośliny/glebę w dawce 0,25 do 1 kg na 1000 l cieczy roboczej. Należy zastosować tyle cieczy roboczej by dokładnie pokryć nią rośliny. Ważne jest dokładne pokrycie preparatem roślin także od spodu liści. W przypadku roślin pokrytych  nalotem woskowym zaleca się niewielki dodatek środków powierzchniowo czynnych ( słaby detergent ) lub nośników olejowych.
Pierwsze objawy działania preparatu są widoczne po niezbędnym okresie inokulacji/zasiedlenia zazwyczaj po  4-5 dniach. W przypadku upraw silnie osłabionych zabiegi należy powtarzać co 3-5 dni.

Środki ostrożności: zabiegi wykonywać w odzieży ochronnej a w szczególności w maskach ochronnych . Okres karencji – nie dotyczy, Okres prewencji dla ludzi – nie dotyczy, Okres prewencji dla zwierząt – nie dotyczy, dla pszczół – nie dotyczy.
Sporządzanie cieczy użytkowej: preparat w formie proszku, 1g posiada objętość właściwą 2ml, należy rozpuszczać w wodzie o temp.pokojowej w czystym ( pozbawionym chemikaliów i ich pozostałości ) zbiorniku. Stężenie cieczy roboczej nie powinno przekraczać 1%. Preparat można mieszać z rozcieńczonymi roztworami nawozów płynnych oraz preparatami owadobójczymi i herbicydami. Preparatu nie wolno mieszać z preparatami, które posiadają właściwości grzybobójcze  bądź grzybostatycze.
  
W trakcie stosowania i przygotowywania preparatu nosić odpowiednią odzież ochronną wraz z maską i rękawicami ochronnymi. W razie problemów należy skontaktować się z lekarzem. Antidotum brak – stosować leczenie objawowe. W razie komplikacji skontaktować się z najbliższym oddziałem toksykologicznym oraz alergicznym ( preparat zawiera mikroorganizm pochodzenia odglebowego, który może spowodować silną reakcję alergiczną z dusznością włącznie ). Nie wdychać środka, jego roztworów wodnych oraz aerozoli. W razie kontaktu z ciałem przemyć obficie wodą z mydłem. Pozostałości zużyć na  terenie własnego gospodarstwa na ugorach lub nieużytkach. Określenie toksyczności środka: dla ludzi – pozostałe, dla pszczół i trzmieli – nie dotyczy, dla organizmów wodnych – nie dotyczy.

Przechowywanie w suchym i ciemnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 16-24C w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu przez okres 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać z dala od dzieci pod zamknięciem. Nie wolno przechowywać razem z żywnością i paszami.


Podmiot odpowiedzialny BIOVED: TEL informacyjny: 605418866Kontakt:

Toma Seeds Tomasz Marasik
32-061 Rybna      POLSKA

tel./fax: (+48) 12 280 43 66
gsm: (+48) 605 41 88 66
rzetelna firma
© Toma Seeds 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone


projekt i wykonanie serwisu:
Expro