trifender wp

UWAGA! Zgodnie z decyzją Inspekcji Ochrony Roślin preparat został wycofany z obrotu na terenie RP w dniu 18.01.2013r.
Więcej informacji na temat jego dostępności poprez zamówienia bezpośrednio u producenta w Republice Węgierskiej                     udzielamy pod nr telefonu: 605 41 88 66

Trifender WP – Obrońca Korzeni – środek mikrobiologiczny wspomagający wzrost i rozwój roślin.  
Opak 100 lub 250 gram.
Zawiera  w każdym gramie 6 x 10 do potegi 7  spor grzyba antagonistycznego Trichoderma asperellum szczep T1, który wspomaga wzrost roślin oraz ich systemu korzeniowego we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, kwiaciarskich, ozdobnych oraz leśnych. Zawarty w preparacie szczep pożytecznego antagonistycznego grzyba prowadzi do rozbudowy systemu korzeniowego co wpływa na jej lepszą kondycję i odżywienie. Prawidłowemu rozwojowi grzybów antagonistycznych sprzyja podwyższona wilgotność  podłoża / roślin. 

Dla uzyskania poprawy kondycji systemu korzeniowego preparat powinien być podawany we wczesnej fazie produkcji roślin ( najlepiej po raz pierwszy juz w fazie produkcji rozsady  - w dawce 2g preparatu na 1m3 podłoża lub 5 m2 rozsady, preparat należy rozpuścić w minimum 10 l wody zużytej do podlania/nasączenia podłoża ), kolejne dawki preparatu należy podawać doglebowo w trakcie jej przygotowania przed wysadzeniem roślin a także 6-8 tygodni po posadzeniu w dawce 1-1,5 kg/ha ( 0,1-0,15% ). Rośliny powinny być wcześniej odpowiednio podlane  a ilość roztworu preparatu tak dobrana aby nie wyciekał on z podłoża uprawowego.  Preparat należy dozować pod rośliny zawsze na noc. Pierwsze objawy działania preparatu są widoczne juz po ok 2-3 dniach jako bujny rozwój korzeni szkieletowych. Na stanowiskach zdegradowanych preparat należy podawać przez 2-3 sezony aż do przywrócenia równowagi biologicznej w glebie.
W uprawach na podłożach inertnych oraz w ograniczonej ilości podłoża ( wełna mineralna, kokos ) preparat należy stosować co 4-10 tygodni  każdorazowo w dawce 0,5 kg preparatu na 1 ha / 25 000 roślin.

W celu wspomagania rozwoju nadziemnej części rośliny preparat należy stosować co 7 -10 dni w formie oprysku średnio kroplistego w stężeniu 100-150g preparatu na 1000 l cieczy roboczej. W przypadku roślin pokrytych nalotem woskowym należy stosować zwilżacze ( olejowe, silikonowe ).
Uwaga: preparat należy stosować zawsze po oblocie przez pszczoły, trzmiele.

Środki ostrożności: zabiegi wykonywać w odzieży ochronnej a w szczególności w maskach ochronnych . Okres karencji – nie dotyczy, Okres prewencji dla ludzi – nie dotyczy, Okres prewencji dla zwierząt – nie dotyczy. Sporządzanie cieczy użytkowej: preparat w formie proszku, 1g posiada objętość właściwą 2ml, należy rozpuszczać w wodzie o temp.pokojowej w czystym ( pozbawionym chemikaliów i ich pozostałości ) zbiorniku. Stężenie cieczy roboczej nie powinno przekraczać 1%. Preparat można mieszać z rozcieńczonymi roztworami nawozów płynnych oraz preparatami owadobójczymi i herbicydami. Preparatu nie wolno mieszać z preparatami, które posiadają właściwości grzybobójcze bądź grzybostatyczne.
  
W trakcie stosowania i przygotowywania preparatu nosić odpowiednią odzież ochronną wraz z maską i rękawicami ochronnymi. W razie problemów należy skontaktować się z lekarzem. Antidotum brak – stosować leczenie objawowe. W razie komplikacji skontaktować się z najbliższym oddziałem toksykologicznym oraz alergicznym ( preparat zawiera mikroorganizm pochodzenia odglebowego, który może spowodować silną reakcję alergiczną z dusznością włącznie ). Nie wdychać środka, jego roztworów wodnych oraz aerozoli. W razie kontaktu z ciałem przemyć obficie wodą z mydłem. Pozostałości zużyć na  terenie własnego gospodarstwa na ugorach lub nieużytkach. Określenie toksyczności środka: dla ludzi – pozostałe, dla osób z alergią na organizmy glebowe - drażniący; dla pszczół i trzmieli – toksyczny, dla organizmów wodnych – nie dotyczy.

Przechowywanie w suchym i ciemnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 16-24C w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu przez okres 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać z dala od dzieci pod  zamknięciem. Nie wolno przechowywać wraz z żywnością i paszami.
.
Podmiot odpowiedzialny BIOVED: TEL informacyjny: 605418866

Informacje dodatkowe:

PREPARAT NIE JEST ŚRODKIEM OCHRONY ROŚLIN !
Preparat wspomaga wzrost i rozwój roslin  a dodatkowo można się spodziewać pewnych działań dodatkowych wynikających z interakcji środowiska w ktorym preparat zastosowano.

Wstęp:

Ochrona mikrobiologiczna – bazująca w swej zasadzie na naturalnie występujących pożytecznych mikroorganizmach jest stosunkowo najnowszą metodą wspomagania upraw rolniczych i ogrodniczych.
Pożyteczne mikroorganizmy w miarę ich naukowego odkrywania, badania i poznawania są od niedawna wdrażane do produkcji towarowej rośli i zwierząt. Wydaje się, że ich możliwości są nieograniczone – choć są one dotychczas słabo poznane.
Jeśli by do tego zagadnienia podejść przez analogię jakie znaczenie mikroorganizmy maja w życiu i zdrowiu człowieka – okazało by się że ich dobroczynne działanie może budzić zachwyt.
W działalności człowieka są one dość powszechnie wykorzystywane od wieków w produkcji piwowarskiej, winiarskiej, mleczarskiej czy do wypieku pieczywa. Coraz częściej są stosowane w medycynie w postaci autoszczepionek.

Działanie grzybów z rodzaju Trichoderma w przyrodzie:

Z łaciny: Skóra Korzenia
Grzyb naturalnie występujący na korze drzew iglastych ( sosna ) oraz na orzechach kokosowych

Trifender WP:
Zawiera liofilizat oospor grzyba antagonistycznego
Trichoderma asperellum ( izolat T1 )
W 1g = 5x10 do potęgi 8
co stanowi 5% s.m. środka

Opis działania:
- Wzrost plonów
- Poprawa jakości
- Ciemniejsza barwa roślin
- Wydłużenie okresu wegetacji ( lepsza zdrowotność )
- Lepsze wykorzystanie N z podłoża
- Poprawa wyrównania roślin
- Poprawa pobierania nawozów trudno przyswajalnych ( P oraz Fe,Cu,Zn,Mn )
- Redukuje możliwość infekcji przez patogeny
- Kolonizując korzenie chroni je przed infekcjami patogenów
- Indukuje immunoodporność
- Produkując hitynazy ogranicza rozwój szkodników
- Trichoderma poprzez silną konkurencję o pokarm ogranicza możliwosć namnażania się patogenów co prowadzi do starzenia się ich populacji a z czasem do obniżenia populacji patogenów w glebie
- Prowadzi wzmożony rozkład resztek i resztek pożniwnych czym hamuje namnażanie patogenów w glebach i podłożach

Stoswowanie w praktyce:

Dawkowanie pod osłonami:

- rozsada: oprysk 2g/10 l wody
- podlanie rozsady – 2l/1m2
- w podłożach inertnych 500g/25 000 roślin=1ha
- uprawy tunelowe gruntowe 1- 1,5kg/1ha

Dawkowanie uprawa warzyw gruntowych:

- rozsada: 2g/10 l wody – podlanie rozsady – 2l/1m2 zagonu
- przygotowanie podłoża do produkcji rozsady
2g/1m3 podłoża ( rozpuścić w 10 l wody nasączyć i wymieszać )
- dawka zasadnicza 1- 1,5kg/1ha – dawka jednorazowa przed wysiewem/wysadzeniem


Dawkowanie w uprawach rolniczych:

- rośliny oleiste: 0,5 kg/ha jesień + 0,5 wiosna kg/ha
- zboża: 0,25-0,5 kg/ha
- ziemniaki: 1-1,5 kg/ha

Dawkowanie w uprawach sadowniczych:
- szkółki 0,5 kg/ha co 8 tygodni
- sady: przed założeniem sadu 1 kg/ha
           lata kolejne: wiosną 0,5 kg/ha + jesień po opadzie liści 0,5 kg/ha

Rośliny jagodowe:
- truskawka: - przed założeniem plantacji 1 kg/ha
                   - kolejne lata 0,5 kg/ha po rozpoczęciu wegetacji wiosną
- malina, jeżyna, borówka amerykańska, poprzeczki, agrest:
                         - przed założeniem plantacji 1 kg/ha
                         - kolejne lata 0,5 kg/ha wczesną wiosną ( w celu wzmocnienia rośłin - 1kg/ha + obfite nawożenie).

Kwiaty/rośliny ozdobne:
- rozsada: 2g/10 l wody – podlanie rozsady – 2l/1m2 zagonu;
- przygotowanie podłoża do produkcji rozsady
2g/1m3 podłoża (rozpuścić w 10 l wody nasączyć i wymieszać)
- rośliny na zagonach: 2-5g preparatu / m3 zagonu;
- rośliny w pojemnikach: 2-5g preparatu na 1m3 podłoża;
- drzewa/krzewy na miejscu stałym - 1-2g/roślinę;
- tereny zielone - 0,5 -1 kg/ha.

Szkółki ozdobne lub leśne:
- kontenerowe: 2g/m3 podłoża co 8 tygodni;
- szkółki gruntowe 1-1,5 kg/ha wczesna wiosną;
- szkółki wieloletnie/mateczniki: przed założeniem 1kg/ha, lata kolejne 0,5 kg wczesną wiosną.

Lasy - zapobieganie zamieraniu drzew/krzewów: 1-1,5 kg/ha.

PODAWANIE ZAPOBIEGAWCZE-PREWENCYJNE PRZECIWKO NIEKTÓRYM CHOROBOM LIŚCI/PĘDÓW
- opryski na noc w warunkach wysokiej wilgotności powietrza;
- dawka 100-150g/1000 l cieczy roboczej - skuteczność jest warunkowana dokładnym pokryciem roślin cieczą roboczą;
- opryski należy powtarzać co 7-10 dni;
- preparat ogranicza: szarą pleśń, mączniaki prawdziwe;
- preparat opóźnia pojawienie się: mączniaków rzekomych oraz bakterioz.

 Kontakt:

Toma Seeds Tomasz Marasik
32-061 Rybna      POLSKA

tel./fax: (+48) 12 280 43 66
gsm: (+48) 605 41 88 66
rzetelna firma
© Toma Seeds 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone


projekt i wykonanie serwisu:
Expro