Nasiona Gautier Semences

O firmie Gautier Semences

FIRMA NASIENNA GAUTIER SEMENCES jest francuską firmą rodzinną.
Powstała po 2 wojnie światowej w celu zaspokojenia w nasiona warzyw – głównie nowalijek Francji oraz krajów basenu morza śródziemnego.
W Polsce pierwsze nasadzenia testowe odmian przeprowadzono w 2010r.
Wybrany w wyniku tych doświadczeń asortyment warzyw jest oferowany na polskim rynku od grudnia 2011r.
Firma TOMA SEEDS prowadzi przedstawicielstwo handlowe Firmy GAUTIER SEMENCES w POLSCE od wrzesnia 2011 roku.

HODOWLA NOWYCH ODMIAN W CELU UZYSKANIA ICH INNOWACYJNOŚCI.
Jako firma staramy się na bieżąco śledzić i wytyczać najnowsze trendy rynkowe i jesteśmy pewni że nasze odmiany są uznawane za wiodące na rynku w dziedzinie innowacyjności.
Nasza firma poświęca maksymalną uwagę wszelkim sygnałom przekazywanym nam od hodowców, producentów, dystrybutorów a w szczególności od konsumentów co pozwala nam na dostarczanie na rynek nasienny najlepszych produktów. Jako specjaliści w dziedzinie hodowli i nasiennictwa za kluczowe uznajemy odnajdywanie takich możliwości odmian, które pozwolą na pełne zaopatrzenie świeżego rynku w nowoczesne produkty niezależnie czy produkt będzie dedykowany dla odbiorców hurtowych czy na zaopatrzenie wymagających rynków lokalnych a także niezależnie od stosowanego kanału dystrybucji i sprzedaży. Mając na uwadze wzajemne powiązania, poprzez bliską współpracę staramy się rozwijać i dostarczać atrakcyjne i smaczne odmiany warzyw a poprzez to staramy się dostarczać konsumentom bezpieczną, zdrową i prawidłowo zbalansowaną żywność.

Hodowla odmian warzyw. Prace hodowlane prowadzimy z następującymi gatunkami warzyw: Melon, Pomidor, Sałata, Cukinia, Oberżyna, Papryka, Fasola, Groch, Kalafior, Rzodkiewka i Por. Każdy z programów hodowlanych jest prowadzony i wspierany poprzez współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Prowadzimy także hodowle zachowawczą wielu odmian regionalnych / wspierając różnorodność lokalnych społeczności /.

Produkcja i Kontrola Jakości. Oferowane przez nas nasiona odmian są starannie selekcjonowane, uprawiane i zbierane w bliskiej partnerskiej współpracy z producentami nasion. Największą uwagę poświęcamy oferowanym podkładką poprzez nadzorowanie każdego etapu ich produkcji dzięki czemu uzyskujemy nasiona najlepszej jakości.

Niezależność, rozwój, smak: kluczami do sukcesu.
Jako firma rodzinna współpracujemy z naszymi klientami a naszą pasja jest odkrywanie smaku, zapachu oraz dobrej tradycji i najlepszych wartości jakie możemy przekazać w naszych innowacyjnych i atrakcyjnych produktach.
Niezależność. Wolność pozwala na dokonywanie lepszych wyborów. Naszym zamiarem jest kontynuowanie rodzinnego charakteru firmy, która dzieli swój każdy sukces z zespołem budujących ją ludzi. To jest jednocześnie metoda, która pozwala nam pozostawać blisko naszych klientów i konsumentów.
Rozwój. Naszym celem jest rozwój twojej firmy. Jeśli jesteś producentem, handlowcem, dystrybutorem, nasza firma pomaga ci w rozwoju nowych produktów dla uzyskania satysfakcji twojej i spełnieniu twoich oczekiwań w najlepszy z możliwych sposobów. Silne odporności przeciwko patogenom pozwalają ci na rozwijanie bezpiecznej i bardziej efektywnej technologii produkcji. Wybierając najlepiej dostosowany produkt do swoich potrzeb unikasz problemów w produkcji, transporcie, dystrybucji, logistyce co wpływa na ich wysoką konsumpcję w najlepszy z możliwych sposobów. Poprzez stosowanie właściwego doboru odmian warzyw uzyskasz satysfakcję swoich odbiorców poprzez uwypuklenie lepszego ich smaku czy większej różnorodności produktów.
Smak. Prawidłowe wrażenia smakowe są także naszym celem. Pasja odkrywania nowych i podtrzymywania starych smaków może być z łatwością zauważona w naszych produktach. Jest to cel jaki zawsze chcą osiągać nasi hodowcy. To także powód dla którego nasi klienci zawsze korzystają z możliwie najbardziej smakowitych produktów.

Badania nad innowacyjnością.
Podniesienie jakości dzięki zastosowaniu markerów molekularnych w hodowli roślin jest przykładem w jaki sposób, dzięki doświadczeniu i wiedzy, staramy się zaspokoić potrzeby rynku. Od wielu lat Gautier Semences stara się rozpoznawać najnowsze trendy rynkowe w warzywnictwie. W każdym programie rozwojowym staramy się uzyskać następujące efekty:
Dla Poprawienia produkcji: wydajność, wczesność, odporności.
Dla zaspokojenia potrzeb dystrybutorów i przetwórców: wyrównanie, trwałość, kolor.
Dla zaspokojenia oczekiwań konsumentów: smak, wartość odżywcza, łatwość przygotowania i inne.
Obecnie firma Gautier Semences z zachowaniem głębokiego szacunku dla tradycji i renomy swoich produktów dostrzegła jako kluczowe zadanie innowacyjne konieczność uzyskania przez naszych odbiorców wysokich efektów ekonomicznych.

Metodyka prac hodowlanych.
Bliska współpraca pomiędzy naszymi hodowcami oraz zespołem reprezentantów terenowych na każdym etapie łańcucha rynku warzyw / producenci, dystrybutorzy, handlowcy…/ daje nam możliwość wdrażania najnowszych odmian.
Sekret sukcesu zależy od trzech elementów: nasze doświadczenie w realizowaniu potrzeb rynku, wiedza, mistrzostwo technologiczne na każdym etapie tego procesu.
Selekcja i dobór programów jest realizowana poprzez:
własne laboratoria / bio-molekularne, fitopatologiczne, procesy in-vitro…./
sieć własnych stacji doświadczalnych
dzięki współpracy z francuskimi ośrodkami uniwersyteckimi i naukowo badawczymi oraz w miarę potrzeb, wraz z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Innowacyjne nasiona dla uzyskania najlepszych produktów.
Naturalne procesy oraz przemiany zachowań konsumenckich modyfikują nasze działania. Jesteśmy doświadczani poprzez nieustanne mutacje szkodników i chorób a także rozwój nowych technologii produkcji i jesteśmy pewni, że nasi klienci i konsumenci oczekują maksymalizacji jakości produktów i ich smaku. Oto dlaczego jesteśmy skazani na innowacje i rozwój odmian warzyw i jest to powodem, dla którego staramy się wypełniać oczekiwania konsumentów.

Kontrola jakości: „perfekcja” to nasze motto.
Wysoka zdolność i energia kiełkowania, zdrowotność …nic nie pozostaje bez naszej kontroli w celu uzyskania najwyższej jakości nasion.
Z najwyższą starannością podchodzimy do produkcji nasiennej. I jest to kluczem do naszego sukcesu.
Nasze restrykcyjne normy postępowania są monitorowane w celu zapewnienia uzyskania najwyższej jakości nasion.
W naszej pracy wykorzystujemy wiele metod dla uzyskania najwyższej jakości:

Kontrola wschodów.
Produkowane przez nas nasiona są testowane zgodnie z normami i wymaganiami prawa przyjętymi przez ISTA / Międzynarodowe Stowarzyszenie Hodowców Nasion = International Seed Trade Association /. Jako firma nieustannie monitorujemy nasze metody kontroli jakości zgodnie z normą ISO 17025.
W trakcie ostrożnej przeróbki partie naszych nasion są kontrolowane laboratoryjnie metodami jakie pozwalają na praktyczne odzwierciedlenie ich realnej jakości. Na przykład jako dodatek do metodologii i procedur ISTA nasze otoczkowane nasiona sałat zawsze są wysiewane w podłoże w celu ponownej oceny ich kiełkowania.

Kontrola czystości i jednorodności. Dla pełnej oceny, próba każdej partii nasion jest zawsze wysiewana i wysadzana w warunkach polowych lub szklarniowych.
Stosując właśnie rozwijane przez nas nowoczesne technologie molekularne, niektóre gatunki podlegają szybkim testom laboratoryjnym.

Kontrola zdrowotności nasion. Restrykcyjne testy są wykonywane we własnych laboratoriach lub ich wykonanie jest zlecane akredytowanym laboratoriom badawczym w celu oceny ich zdrowotności.. Nasze Laboratorium Fitopatologiczne wykonuje szerokie spektrum testów i odgrywa poważną rolę w międzynarodowych projektach badawczych / ISHI / w celu rozwoju i opracowywania metodyki badań zdrowotności nasion.

GSPP – Good Seed and Plant Practices
Jest nowym międzynarodowym systemem zarządzania jakością w ramach którego wszelkie działania mają na celu podniesienie jakości oferowanych nasion i rozsad pomidora wolnych od Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis / Cmm /. Akredytacja w tym systemie ma na celu zapobieganie występowania raka bakteryjnego na pomidorze / Cmm /.
Firma Gautier Semences uzyskała taką akredytację od 1 Lipca 2011 r. System GSPP pozwala na monitorowanie wszelkich etapów produkcji nasion i rozsad. Tego rodzaju działania podejmowane poprzez firmę Gautier Semences są znakiem najwyższej staranności firmy względem konsumentów i producentów pomidorów na całym świecie.