Inne

Inne

Opinia

 

Innowacyjne nasiona firmy Gautier Semences w walce z mączniakiem rzekomym sałaty – Bremia.

Odkryto nową rasę mączniaka rzekomego sałaty Bl: 33. Odpowiedzią na zagrożenie są produkty firmy Gautier Semences.

 

Kolejny sezon przynosi nowe możliwości. Kaprysy pogodowe oraz szybkie zmiany rynkowe to prawdopodobnie druga natura pracy ogrodnika. Niemniej jednak odkrycie nowej rasy mączniaka rzekomego sałaty Bremia Bl: 33 to kolejna trudność z jaką przyszło się zmierzyć specjalistą z firma Gautier w celu uzyskania najwyższej odporności w oferowanych odmianach.

 

Proszę spojrzeć na listę odmian znajdujących się w naszej ofercie a zauważą Państwo, że odporności na rasy B1 – 33 udało się nam wprowadzić do większości naszych odmian we wszystkich oferowanych przez naszą firmę typów sałat.

W razie wątpliwości proszę się zwrócić do naszych doświadczonych pracowników w celu uzyskania fachowej porady tak aby państwa uprawy sałaty były pasmem sukcesów produkcyjnych przez cały rok.

 

Zespół Gautier Semences

 

 

Firma Gautier Semences bierze udział w międzynarodowych badaniach na temat zmian i rozwoju mączniaka rzekomego sałaty.

Grzyb Bremia lactucae sprawca choroby zwanej mączniakiem rzekomym sałaty niezwykle szybko ewoluuje i cechuje się niezwykłą zmiennością. Nawet na polach gdzie uprawa prowadzona jest po raz pierwszy może wystąpić równocześnie wiele ras tego patogenu.

Powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Bremia (The International Bremia Evaluation Board – IBEB) kontrolujące zmiany w populacji mączniaka rzekomego sałaty zauważane przez producentów sałaty. Wśród ras przebadanych w ciągu ostatnich dwóch latach na uwagę zasługuje rasa oznaczona jako Bl: 33. Inne izolaty występowały na plantacjach lecz powodowane przez nie straty i ich znaczenie gospodarcze były przemijające.

 

Pracownicy naukowi firmy Gautier Semences aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu tych badań kolekcjonując i badając wszelkie znane, i zgłaszane rasy w celu odkrycia genetycznych podstaw uzyskania w nowych odmianach odporności roślin na mączniaka rzekomego sałaty.
Należy zaznaczyć, że odmiany dysponujące odpornością na rasy Bl: 1 – 33 nie zapewniają pełnego komfortu i zabezpieczenia przed mączniakiem rzekomym. Oporność pozwala producentom na uzyskanie podstawowej ochrony. Niemniej jednak mogą wystąpić lokalne przełamania w istniejącej odporności na skutek wystąpienia nowych mutacji i rekombinacji już istniejących szczepów patogena co może skutkować powstaniem nowych patotypów.

 

Zintegrowane zarządzanie produkcją (Integrated Crop Management – ICM) w celu uzyskania efektu maksymalizacji zdrowotności roślin i zapobieganiu powstawaniu problemów uprawowych w produkcji należy zestawić odporność genetyczną odmiany, prawidłową agrotechnikę oraz nowoczesną ochronę roślin. Stosowanie fungicydów oraz preparatów wspomagających rozwój roślin już na etapie produkcji rozsady pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności i zapobiega powstawaniu problemów uprawowych w przyszłości. Pozwala także znacząco ograniczać możliwości rekombinacyjne grzybów z rodzaju Bremia. Nawet działania takie jak stosowanie codziennej higieny w pracach polowych – każdorazowe mycie i dezynfekcja urządzeń uprawowych czy zwykłe mycie obuwia po wizycie na polu a przed wizytą na kolejnym pozwolą na redukcje zagrożeń. Co zawsze będzie skutkowało ograniczeniem namnażania się grzybów z rodzaju Bremia w uprawach sałaty.

 

Stowarzyszenie IBEB (The International Bremia Evaluation Board) powstało poprzez połączenie francuskich i holenderskich organizacji firm hodowlano – nasiennych PlantumNL i UFS oraz instytutów francuskiego GEVES oraz holenderskiego Naktuinbouw. Łączy wysiłki specjalistów dziewięciu firm hodowlano – nasiennych hodujących sałatę w tym między innymi z firmy Gautier Semences.

 

Zespół Gautier Semences