Maxy Soil

Maxy Soil

MAXY SOIL jest kondycjonerem glebowym. płynnym nawozem organicznym, który zawiera wysoką dawkę związków humusowych.

Powoduje także namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w szczególności grzybów z rodzaju Trichoderma, bakterii ryzosferycznych takich jak Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej żyzności gleby oraz odporności roślin a przez to wpływa na ich lepszy rozwój, poprawia wygląd oraz plonowanie.

Stosowanie nawozu MAXY SOIL pozwala na szybką odbudowę gleb zdegradowanych oraz uprawianych w monokulturze. Poprawia przyswajanie azotu atmosferycznego oraz ułatwia uwalnianie i wykorzystanie Fosforu z gleby. Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej.

Jest to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) oraz mikroskładniki, aktywną mikroflorę glebową i huminy glebowe.

Skład:
Roztwór organicznych związków humusowych w ilości minimum 25%
Aktywna Mykoryza – 1%
Bakterie rhyzosferyczne – 5 x 10/8 UFC/g
Trichoderma – 10/6 UFC/g.

Zastosowanie:  
Uprawy ogrodnicze.

Dawkowanie:
DOGLEBOWO
Gleby zdegradowane: 5-8 kg/ha.

Uwagi:
Nie mieszać z produktami zawierającymi miedź oraz fosetyl-Al.
Podawać przed wysadzeniem lub wysiewem roślin a następnie powtarzać 3 razy w sezonie.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu:
Butelkę wraz z nawozem przechowywać zakręconą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła. Zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: butelka plastikowa 5 000 g.