Rush Plus

Rush Plus

Kondycjoner glebowy. Nawóz stymuluje symbiotyczne działanie bakterii ryzosferycznych i mikoryzowych indukując wewnętrzną aktywację u rośliny mechanizmu samoobrony przed głównymi patogenami grzybowymi, takimi jak: Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Septoria, Mączniak prawdziwy, Ascochyta, Puccinia.

RUSH PLUS – organiczny nawóz WE o szczególnym działaniu – inokulum grzybów mikoryzowych. Reakcją rośliny na mykoryzę jest zagęszczanie ściany komórkowej, wzrost wydłużeniowy korzeni, wytwarzanie kalusa i lignin, a także wytwarzanie przeciwutleniaczy, takich jak fitoaleksyny i polifenole, które pomagają w endogennej obronie rośliny.
W Republice Włoskiej preparat został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym (organicznym, bio). Wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12.

Skład
Materia organiczna w tym:
– Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp.).
– Zawartość bakterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g.
– Bacillus psychrodurans.
– Bacillus licheniformis.
– Bacillus spp.

Zastosowanie 
Na wszystkie zboża, trawy, rośliny okopowe oraz motylkowe porażone przez grzyby (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto, kukurydza, buraki, ciecierzyca, fasola, łubin, soczewica, groch, bób itp.).

Dawkowanie
Dawka: 2,5-3 litra/ha.
Zabiegi należy powtarzać obserwując nasilenie chorób i potencjalne zagrożenie roślin.

Środki ostrożności
Nie mieszać z produktami siarkowymi lub miedziowymi.
Preparat można mieszać z herbicydami, insektycydami i fungicydami.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła.

Okres prewencji i karencji przed zbiorem: 0 (zero dni).
Residuo zero = zero pozostałości.
Formulacja: zawiesina.

Pojemność: 1 litr.