Umico Plus

Umico Plus

Kondycjoner glebowy. Nawóz z leonardytem zawiera kwasy humusowe w zawiesinie stężonej. Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12.

Skład:
Czysty leonardyt, w tym:
– azot organiczny (N) (sucha masa) – 0,5%
– zawartość organicznych związków węgla – 60%
– zawartość kwasów humusowych – 60%
– węgiel organiczny -C % suchej masy – 30%
– organiczne związki siarki SO% – 4, 5%.

Zastosowanie:  
Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Środki ostrożności:
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Pojemnik można poddać utylizacji.
Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nie mieszać z produktami siarkowymi lub miedziowymi.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła.

Okres prewencji i karencji przed zbiorem: 0 (zero dni).

Residuo zero = zero pozostałości.

Formulacja: zawiesina.

Waga netto: 1 000 g, 250 g.