ITA LEAF 600

ITA LEAF 600

Ita Leaf 600 jest krystalicznym dolistnym nawozem mineralnym będącym łatwo dostępną dla roślin i szybko penetrującą kompozycją makro i mikroskładników pokarmowych.

ITA LEAF 600 może być stosowany w trakcie produkcji roślin wielokrotnie w celu uzyskania maksymalnej jakości i wydajności oraz w celu poprawy ich kondycji i wyglądu. Może być także używany jako suplement i uzupełnienie stosowanego nawożenia doglebowego.

Jest to sypki krystaliczny nawóz mineralny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) z chelatowanymi mikroskładnikami – typ: 20-10-20 + Mikro.

Skład
Azot całkowity (N) – 20%
Azot (N) w formie nitrowej – 6%
Azot (N) w formie amonowej – 4%
Azot (N) w formie urynowej – 10%
Fosfor rozpuszczalny w wodzie i w słabych kwasach ( P2O5) – 20%
Potas (K2O) – 20%
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie – 0,01%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie – 0,002%
Miedź (Cu) chelatowana EDTA – 0,002%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie – 0,02%
Żelazo (Fe) chelatowane EDTA – 0,02%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie – 0,01%
Mangan (Mn) chelatowany EDTA – 0,01%
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie – 0,001%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie – 0,002%
Cynk (Zn) chelatowany EDTA – 0,002%
Całkowita suma składników pokarmowych to: 60,08%!

Zastosowanie 
Uprawy ogrodnicze, rolnicze i leśne.

Dawkowanie
DOLISTNIE jako oprysk średnio lub grubokroplisty lub jako zraszanie.
Uprawy polowe warzyw, kwiatów: 200-300g/1000 l wody.
Drzewa owocowe: 250-350g/1000 l wody.
Rośliny ozdobne: 200-400g/1000 l wody.
Uprawy kontenerowe: 500g/m3 podłoża.

Ilość cieczy roboczej stosowanej do oprysku należy dobrać do wieku i do wielkości roślin. Nie przekraczać zalecanych stężeń.

Przed zabiegiem rośliny powinny być prawidłowo nawodnione i powinny posiadać pełny turgor.

Uwagi
Przed użyciem produkt należy dokładnie rozpuścić najlepiej w miękkiej wodzie.
Nawóz można mieszać wraz z większością znanych pestycydów.
Nie mieszać z olejami, środkami dodynowymi, siarką koloidalną, fosetylem-Al oraz z alkalinami i produktami alkalizującymi roztwory.
Nie mieszać z produktami zawierającymi wapń Ca.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu
Plastikowe opakowania wraz z nawozem przechowywać szczelnie zamknięte w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła.
Zabezpieczyć przed zamarznięciem i wilgocią.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: plastikowe saszetki 2 000 g.