ITA LEAF 720

ITA LEAF 720

Ita Leaf 720 jest krystalicznym dolistnym nawozem mineralnym będący łatwo dostępną dla roślin i szybko penetrującą kompozycją makro i mikroskładników pokarmowych. Szczególnie polecany w początkowych fazach wzrostu roślin oraz dla gatunków wrażliwych na niedobory fosforu.

ITA LEAF 720 może być stosowany w trakcie produkcji roślin wielokrotnie w celu uzyskania maksymalnej jakości i wydajności, oraz w celu poprawy ich kondycji i wyglądu. Może być także używany jako suplement i uzupełnienie stosowanego nawożenia doglebowego.

Jest to sypki rozpuszczalny nawóz mineralny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) z chelatowanymi mikroskładnikami – typ: 10-52-10 + Mikro.

Skład
Azot całkowity (N) – 10%
Azot (N ) w formie nitrowej – 1,2%
Azot ( N ) w formie amonowej – 8,8%
Fosfor rozpuszczalny w wodzie i w słabych kwasach ( P2O5) – 52%
Potas (K2O) – 10%
Bor (B) – rozpuszczalny w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie – 0,01%
Miedź (Cu) chelatowana EDTA – 0,01%
Żelazo ( Fe ) rozpuszczalne w wodzie – 0,03%
Żelazo ( Fe ) chelatowane EDTA – 0,03%
Mangan ( Mn ) rozpuszczalny w wodzie – 0,02%
Mangan ( Mn ) chelatowany EDTA – 0,02%
Molibden ( Mo ) rozpuszczalny w wodzie – 0,001%
Cynk ( Zn ) rozpuszczalny w wodzie – 0,002%
Cynk ( Zn ) chelatowany EDTA – 0,002%
Całkowita suma składników pokarmowych to: 72,09%!

Zastosowanie
Uprawy ogrodnicze, rolnicze i leśne.

Dawkowanie
DOLISTNIE jako oprysk średnio lub grubokroplisty lub jako zraszanie.
Uprawy polowe warzyw, kwiatów: 200-300g/1000 l wody.
Drzewa owocowe: 250-350g/1000 l wody.
Rośliny ozdobne: 200-400g/1000 l wody.
Uprawy kontenerowe: 500g/m3 podłoża.

Ilość cieczy roboczej stosowanej do oprysku należy dobrać do wieku i do wielkości roślin. Nie przekraczać zalecanych stężeń.

Przed zabiegiem rośliny powinny być prawidłowo nawodnione i powinny posiadać pełny turgor.

Uwagi
Przed użyciem produkt należy dokładnie rozpuścić najlepiej w miękkiej wodzie.
Nawóz można mieszać wraz z większością znanych pestycydów.
Nie mieszać z olejami, środkami dodynowymi, siarką koloidalną, fosetylem-Al oraz z alkalinami i produktami alkalizującymi roztwory.
Nie mieszać z produktami zawierającymi wapń Ca.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu
Plastikowe opakowania wraz z nawozem przechowywać szczelnie zamknięte w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła.
Zabezpieczyć przed zamarznięciem i wilgocią.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: plastikowe saszetki 2 000 g.