Posidone

Posidone

Preparat dezynfekujący Posidone naa wszystkie warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny i drzewa ozdobne. A także na podłoża w uprawie bezglebowej.

POSIDONE – w Republice Włoskiej posiada zezwolenie do stosowania w rolnictwie organicznym i ekologicznym. Wpis do rejestru producentów nawozów WE nr: 01293/12.

Skład
Jodynowa zawiesina siarczanu Manganu
Mangan (Mn) rozpuszczalny we wodzie – 2%.

Zastosowanie  
Wszystkie warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny i drzewa ozdobne.
Na podłoża w uprawie bezglebowej.

Dawkowanie

  • 250-300 ml / 100 litrów wody – na wszystkie warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny i drzewa ozdobne.
  • na 10 l podłoża podajemy 100ml roztworu – w uprawie bezglebowej.

Środki ostrożności
Stosować tylko w przypadku niedoboru Manganu (Mn).
Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
Produkt jest stabilny w zwykłych temperaturach i ciśnieniach.
Przechowywać w temperaturze od 4 ° C do 25 ° C.
Produkt nie jest palny.
Niebezpieczeństwo:
H412 – groźny dla organizmów wodnych w długim okresie.
P273 – unikać przedostania się do środowiska.

Residuo zero = zero pozostałości.

Formulacja: zawiesina.

Waga netto, opakowania: 250 g, 1 000 g, 5 000 g.