Radiscudo

Radiscudo

Preparat dezynfekujący i nawóz stymuluje symbiotyczne działanie bakterii ryzosferycznych i mikoryzowych indukując wewnętrzną aktywację u rośliny mechanizmu samoobrony przed głównymi patogenami grzybowymi, takimi jak Fusarium, Pythium, Phytophtora, Verticillium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma, Plasmodia.

Radiscudo – organiczny nawóz o szczególnym działaniu – nokulum grzybów mikoryzowych. Reakcją rośliny na mykoryzę jest zagęszczania ściany komórkowej, wzrost wydłużeniowy korzeni, wytwarzanie kalusa i lignin, a także wytwarzanie przeciwutleniaczy, takich jak fitoaleksyny i polifenole, które pomagają w endogennej obronie rośliny.
Wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12.

Skład
Materia organiczna w tym: – Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp.).
– Zawartość bakterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g.
– Bacillus psychrodurans.
– Bacillus licheniformis.
– Bacillus spp.

Zastosowanie
Na wszystkie warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny i drzewa ozdobne.

Dawkowanie
5 litrów / ha w fertygacji.
Przed sadzeniem zanurzyć korzenie roślin w roztworze 1%. Kolejne dawki stosować co 20 dni.
W przypadku wysokiego zagrożenia powtarzać co 10 dni.
W przypadku ryzyka kiły kapusty zabieg podlania należy powtarzać co 3-4 tygodnie.

Środki ostrożności
Nie mieszać z produktami siarkowymi lub miedziowymi.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ciepła.
Okres prewencji i karencji przed zbiorem: 0 (zero dni).

Residuo zero = zero pozostałości.

Formulacja: zawiesina.

Waga netto, opakowania: 1 000 g, 250 g.