Boss

Boss

Preparat ekologiczny Boss jest dwuskładnikowy:
Część A – stabilizowany naturalny roślinny olejowy ekstrakt z gorczycy.
Część B – stabilizowany naturalny wyciąg allicyn czosnkowych.

CZĘŚĆ A
Stabilizowany naturalny roślinny olejowy ekstrakt z gorczycy.

Skład
Naturalnie tłoczony olejowy ekstrakt z gorczycy.
Produkt stosowany w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym (zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia WE nr 834/2007).

Zastosowanie
Zwiększa odporność roślin na pasożytnicze nicienie roślinne, poprzez tworzenie naturalnej interakcji fizjologicznej pomiędzy rośliną – patogenem.

Dawkowanie
Podlewanie /Fertygacja: ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo: 1 kg /1000 m2.
Na małych roślinach lub na wrażliwych odmianach (kukurydza, papryka) 0,5 kg /1000 m2. Częstotliwość: co 1-2 tygodnie.

Ostrzeżenia
Wstrząsnąć i wymieszać produkt przed zastosowaniem. Nie mieszać z innymi preparatami.
Stosować w umiarkowanych temperaturach na wilgotnych stanowiskach.
Nie podawać bezpośrednio po sadzeniu roślin. Obficie podlać po zabiegu.
Producent, dystrybutor i detalista, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe przechowywanie, obsługę i stosowanie produktu.
Działanie na skórę – drażniące.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Nie palić.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA lub złego samopoczucia natychmiast udać się do szpitala lub skontaktować się z lekarzem.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKT ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303 P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub owłosieniem): należy natychmiast zdjąć i spłukać całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę lub wziąć prysznic.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU KONTAKT Z OCZAMI: dokładnie płukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. O ile to możliwe natychmiast usunąć soczewki kontaktowe i kontynuować płukanie wodą.
P312 w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z centrum zatruć lub z lekarzem.
P405 produkt należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, w oryginalnym, zamkniętym i szczelnym pojemniku z dala od dzieci.
Nie wylewać i nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Pojemnik można poddawać recyklingowi.
Unikać kontaktu z oczami i skórą.

CZĘŚĆ B
Stabilizowany naturalny wyciąg allicyn czosnkowych.

Skład
Naturalny wyciąg z czosnku. Preparat nie jest nawozem i nie jest pestycydem. Jest to produkt, którego sprzedaż jest możliwa na podstawie informacji zawartej na etykiecie dla konsumenta zgodnie z art. 6 dyrektywy WE z 6 września 2005 r. Nr 206 wraz z kolejnymi zmianami (wydanej pod nr 235 z 8/10/2005).
Produkt stosowany w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym (zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia WE nr 834/2007).

Zastosowanie
Wyciąg z czosnku zawierający naturalną Allicynę, związek należący do grupy siarczanów zawierający tiosulfoniany. Allicyna posiada dobrze poznane właściwości antywirusowe i antybakteryjne, jest ponadto silnym przeciwutleniaczem. Jest także znana jako naturalny środek zapobiegający szkodnikom roślin.
Czosnek jest ponadto niezwykle bogatym źródłem substancji mineralnych takich jak: wapń, fosfor, żelazo i selen. Zawiera liczne związki organiczne a także witaminy: A, B1, B2, C. Zawiera także pewne ilości karotenoidów oraz niacyny i selenu organicznego.
Zwiększa odporność roślin na pasożytnicze nicienie roślinne, poprzez tworzenie naturalnej interakcji fizjologicznej pomiędzy rośliną – patogenem.

Dawkowanie
Podlewanie /fertygacja: Ogrodnictwo/Rolnictwo/Leśnictwo: 250g / 1000 m2.
Na małych roślinach lub na wrażliwych odmianach (kukurydza, papryka) 125g / 1000 m2. Częstotliwość: co 1-2 tygodnie.

Ostrzeżenia
Wstrząsnąć i wymieszać produkt przed zastosowaniem. Nie mieszać z innymi preparatami.
Nosić rękawice, odzież ochronną, chronić oczy i twarz.
W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: dokładnie płukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. O ile to możliwe natychmiast usunąć soczewki kontaktowe i kontynuować płukanie wodą.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z centrum zatruć lub z lekarzem. Może powodować poważne podrażnienie oczu. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nie wylewać i nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Pojemnik można poddawać recyklingowi.

L.F20170821000400001 – świadectwo warunkowego uznania: Sycylia nr 584/2017 dopuszczenie nr 4531.

Waga netto: 5 000 g.