Hercole

Hercole

Preparat Hercole to mityczna siła;  o szczególnym działaniu odkażającym i dezynfekującym.

Produkt wysokiej jakości zawierający mikroorganizmy, które zostały starannie zbadane i dobrane tak aby pomóc roślinom w budowie systemu korzeniowego wolnego od pasożytniczych nicieni.

HERCOLE – organiczny preparat poprawiający właściwości gleby; polepszacz glebowy. Obecność specjalistycznych grzybów oraz bakterii mykoryzowych z rodzaju Bacillus oraz naturalnych organicznych substancji wzrostowych ogranicza proliferacje korzeni i podnosi naturalną obronność roślin przed atakami szkodliwych nicieni glebowych.
Preparat dopuszczono do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z decyzją Min. 18354 z 27.11.2009.
Dopuszczenie do obrotu: Sycylia nr 584 zatwierdzony w 2017 r. pod nr: 4531 L.EO20171219003500001.

Skład
Niekompostowane wyciągi roślinne.
Grzyby mykoryzowe – 0,2%.
Zawartość bakterii ryzosferycznych 9 typów każdy 1 x 10 CFU/g.

Zastosowanie
Produkt o szczególnym działaniu odkażającym i dezynfekującym.
Preparat został opracowany w celu wspomagania zintegowanej ochrony roślin i gleb przed patogenicznymi nicieniami.

Dawkowanie
Uprawy pod osłonami – 40 kg/ha.
Produkt stosować wraz z podlewaniem w czterech dawkach dzielonych po sadzeniu roślin.

Produkt nie zawiera organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Nie zawiera organizmów chorobotwórczych takich jak: Salmonella, bakterii coli typu kałowego, tlenowych mezofili i jaj nicieni.
Nie stosować wraz z preparatami antybakteryjnymi, miedziowymi i wraz z fosetylem A1.
Dla poprawy działania wskazane jest podawanie wraz z nawozami pochodzenia organicznego.
Produkt jest stabilny w temperaturze pokojowej i pod działaniem naturalnego ciśnienia atmosferycznego.
Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 °C do 40 °C.

Środki ostrożności
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Pojemnik może być poddawany recyklingowi.
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą.

Waga netto: 5 000 g.