Kappastop

Kappastop

Preparat ekologiczny KAPPASTOP jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin a także powoduje namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w szczególności Pochonia chlamydospora oraz Streptomyces avermitilis, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej odporności roślin.

Prewencyjne stosowanie nawozu KAPPASTOP pozwala na uniknięcie większości szkód jakie w produkcji rolno-ogrodniczej są wywoływane przez nicienie. Nawóz dodatkowo poprawia wzrost i rozwój systemu korzeniowego a także części nadziemnych roślin a przez to wpływa na prawidłowy wzrost i plonowanie roślin. Wspiera również efektywny rozwój fauny glebowej.

KAPPASTOP to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) oraz mikroskładniki i aktywną mikroflorę glebową.

Skład
– Roztwór nawozów organicznych w tym Makro składniki w ilości minimum 5% + Mikro.
– Aktywna Mykoryza – 1%.
– Bakterie rhyzosferyczne – 10/9 UFC/g.
– Grzyby ryzosferyczne – 2×10/7 UFC/g.

Zastosowanie 
Uprawy ogrodnicze.

Dawkowanie               

DOGLEBOWO
Szkółki/Rozsadniki/Kontenery: 100 – 200 g/m3.
Uprawy polowe i szklarnie: 2-5 kg/ha.

Uwagi
Nie mieszać z produktami zawierającymi Miedż (Cu) oraz fosetyl-Al.
Podawać przed wysadzeniem, po wysadzeniu oraz w trakcie produkcji minimum 3 krotnie w sezonie.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu
Butelkę wraz z nawozem przechowywać zakręconą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła. Zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: butelka plastikowa 1 000 g.