Lilascudo

Lilascudo

Preparat doglebowy. Nawóz stymuluje symbiotyczne działanie bakterii ryzosferycznych i mikoryzowych indukując wewnętrzną aktywację u rośliny mechanizmu samoobrony przed głównymi patogenami, takimi jak nicienie ( Meloidogyene ) i ich formy przetrwalne pasożytujące w glebie oraz w roślinach.

LILASCUDO – organiczny nawóz WE o szczególnym działaniu – inokulum grzybów mikoryzowych. Reakcją rośliny na mykoryzę jest zagęszczanie ściany komórkowej, wzrost wydłużeniowy korzeni, wytwarzanie kalusa i lignin, a także wytwarzanie przeciwutleniaczy, takich jak fitoaleksyny i polifenole, które pomagają w endogennej obronie rośliny.
Wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12.

Skład
Materia organiczna w tym:
– Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp.).
– Zawartość bakterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g.
– Nematophthora spp.
– Paecilomyces spp.
– Arthrobotrys spp.

Zastosowanie
Wszystkie rodzajaje upraw warzyw, kwiatów, roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych i leśnych.

Dawkowanie
Zalecana dawka: 5 litrów/ha w fertygacji.
Dodatkowo przed sadzeniem zanurzyć korzenie roślin/rozsady/ bulw/cebul/kłączy/wysadek w roztworze 1%.
W razie silnego porażenia podawać kolejne dawki w formie obfitego podlania roztworem co 20 dni (niekiedy w skrajnych przypadkach konieczne jest podawanie co 10 dni).
Zabiegi należy powtarzać obserwując nasilenie żerowania nicieni i potencjalnego zagrożenie roślin.

Środki ostrożności
Nie mieszać z produktami siarkowymi lub miedziowymi.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła.

Okres prewencji i karencji przed zbiorem: 0 (zero dni).
Residuo zero = zero pozostałości.
Formulacja: zawiesina.

Waga netto: 1 000 g.