Maxy Root

Maxy Root

Dolistny preparat ekologiczny MAXY ROOT jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin.

Powoduje także namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w szczególności bakterii ryzosferycznych takich jak Actinomycetes, Glomus mosseae, Glomus intraradices oraz Frankia spp a także grzybów z rodzaju Trichoderma oraz Pochonia chlamydospora, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej odporności roślin oraz ich zdolności do tworzenia mykoryzy korzeniowej a przez to powoduje ich lepszy rozwój, poprawia wygląd oraz plonowanie.

Stosowanie nawozu MAXY ROOT pozwala na uzyskanie efektu silnej rozbudowy systemu korzeniowego roślin, pobierania azotu atmosferycznego a także zwiększa naturalna produkcję hormonów roślinnych. Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej.

Jest to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) oraz mikroskładniki i aktywną mikroflorę glebową.

Skład
Roztwór nawozów organicznych w tym Makro składniki w ilości minimum 5% + Mikro.
Aktywna Mykoryza – 1%.
Bakterie rhyzosferyczne – 10/9 UFC/g.
Trichoderma – 10/4 UFC/g.
Pochonia – 10/6 UFC/g.

Zastosowanie  
Uprawy ogrodnicze.

Dawkowanie
DOGLEBOWO
Szkółki/Rozsadniki/Kontenery: 1 kg/ha
Uprawy warzyw: 2-5 kg/ha
Drzewa: 4-8 kg/ha.

Uwagi
Nie mieszać z produktami zawierającymi miedź, siarkę, oleje oraz fosetyl-Al.
Podawać przy umiarkowanej temperaturze, nie zakwaszać wody. Można stosować wielokrotnie w trakcie sezonu.
Nie podawać łącznie z preparatami zawierającymi fosfor.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu
Butelkę wraz z nawozem przechowywać zakręconą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła. Zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: butelka plastikowa 1 000 g.