Botri

Botri

Preparat ekologiczny dolistny BOTRI jest płynnym nawozem organicznym, który zawiera wysoką dawkę mikroelementów a szczególnie Bor, Cynk oraz Mangan których wspólne stosowanie powoduje namnażanie i rozwój mikroorganizmów takich jak Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens.

Są one odpowiedzialne za podniesienie naturalnej zdolności roślin do ograniczania rozwoju patogenów takich jak: Botritis, Sclerotinia, Bremia a także Mildew (Maczniaki rzekome oraz Mączniaki prawdziwe).

Stosowanie nawozu BOTRI pozwala na uzyskanie zdrowszych roślin i wyższego plonu.

Jest to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) oraz mikroskładniki i aktywną mikroflorę glebową.

Skład
– Bor (B) – 0,4%.
– Cynk (Zn) – 0,5 %.
– Mangan (Mn) – 1,3%.
– Bakterie rhyzosferyczne – 2 x 10/10 UFC/g.

Zastosowanie 
Uprawy ogrodnicze.

Dawkowanie              

DOLISTNIE
Uprawy szklarniowe : 200-500 g/m3 wody
Uprawy gruntowe: 250 g/m3 wody.

Uwagi
Nie mieszać z produktami zawierającymi miedź, siarkę, oleje oraz fosetyl-Al.
Opryski prowadzić w warunkach umiarkowanej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza. Nie zakwaszać roztworu.
Zabiegi powtarzać w miarę potrzeb co kilka dni.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu
Butelkę wraz z nawozem przechowywać zakręconą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła. Zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: 1 000 g, 100 g.