Ghost

Ghost

GHOST jest płynnym nawozem organicznym, podawanym dolistnie lub doglebowo, który stymuluje wzrost i rozwój pożytecznych grzybów Beauweria bassiana i bakterii Metarhizium anisopliae ograniczających występowanie drobnych owadów takich jak: mszyce, wciornastki, mączlik, miniarki, błonkówki, ziemiórki i inne. Ghost jest również preparatem ekologicznym dolistnym.

Produkowane enzymy rozkładają chitynę która jest budulcem ciała owadów co prowadzi do redukcji ich liczebności.

Stosowanie nawozu GHOST pozwala na uzyskanie efektu silnej rozbudowy roślin , poprawia także ich kondycję, wygląd i plonowanie. Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej.

Jest to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu) oraz mikroskładniki i aktywną mikroflorę glebową.

Skład
Roztwór nawozów organicznych w tym Makro składniki w ilości minimum 5% + Mikro
Aktywna Mykoryza – 1%
Bakterie rhyzosferyczne – 10/9 UFC/g
Metarhizium anisopliae – 10/7 UFC/g
Beauveria bassiana – 10/7 UFC/g.

Zastosowanie  
Uprawy ogrodnicze, rolnicze i ozdobne.

Dawkowanie
DOGLEBOWO i DOLISTNIE
Dolistnie: 200 g/1000 l wody (powtarzać co 3 dni)
Doglebowo: 3 kg/ha.

Uwagi
Nie mieszać z produktami zawierającymi miedź oraz fosetyl-Al.
Podawać przy umiarkowanej temperaturze.
Dodatek Micropowder podnosi skuteczność zabiegu. Można stosować wielokrotnie w trakcie sezonu.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.

Instrukcja przechowywania i transportu
Butelkę wraz z nawozem przechowywać zakręconą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła. Zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.

Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:

  • w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
  • w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie skontaktować się z lekarzem,
  • w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: 1 000 g, 100 g.