Mariposa

Mariposa

Preparat dolistny. Nawóz stymuluje symbiotyczne działanie bakterii ryzosfery i mikoryzy indukując aktywację w roślinnych mechanizmów samoobrony przed szkodnikami z rodziny: Lepidoptera (Motyle, Ćmy) i Diptera (Muchówki, Śmietki).

MARIPOSA – organiczny nawóz WE o szczególnym działaniu – inokulum grzybów mikoryzowych. Przez mikoryzę roślina jest pobudzana w celu: stymulacji zagęszczania ściany komórkowej, wzrostu wydłużeniowego korzeni, wytwarzania kalusa i lignin, a także wytwarzania przeciwutleniaczy takich jak: fitoaleksyny i polifenole, które pomagają w endogennej obronie rośliny.
Wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12.

Skład
Materia organiczna w tym:
– Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp.).
– Zawartość bakterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g.
– Bacillus sphaericus.

Zastosowanie 
Warzywa, kwiaty, drzewa owocowe, rośliny ozdobne, zboża.

Dawkowanie
Dawka: do 4 litrów/ha. Aplikacja co 8-10 dni.
Stosować jako opryski nalistne na wszystkie: warzywa, kwiaty, drzewa owocowe, rośliny ozdobne, zboża.
W celu zabezpieczenia korzeni (rozsada, młode rośliny w polu): podlać.
Wskazane jest stosowanie wraz z preparatem NUTRICOL.

Środki ostrożności
Nie mieszać z produktami siarkowymi lub miedziowymi.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła.

Okres prewencji i karencji przed zbiorem: 0 (zero dni).
Residuo zero = zero pozostałości.
Formulacja: zawiesina.

Pojemność: 1 litr lub 250 ml.