Proseed

Proseed

Nawóz stymuluje symbiotyczne działanie bakterii ryzosferycznych i mikoryzowych indukując wewnętrzną aktywację u rośliny mechanizmu samoobrony przed głównymi patogenami grzybowymi, takimi jak Fusarium, Pythium, Phytophtora, Verticillium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma.
Reakcją rośliny na mykoryzę jest zagęszczania ściany komórkowej, wzrost wydłużeniowy korzeni, wytwarzanie kalusa i lignin, a także wytwarzanie przeciwutleniaczy, takich jak fitoaleksyny i polifenole, które pomagają w endogennej obronie rośliny.

Zaprawa nasienna PROSEED to inokulum grzybów mikoryzowych – wpis do rejestru nawozów WE nr: 01293/12.

Skład
Materia organiczna, w tym:
– Mikoryza – zawartość 2% (Glomus spp).
– Zawartość baterii ryzosferycznych – 1×109 UFC/g.
– Bacillus psychrodurans.
– Bacillus licheniformis.
– Bacillus spp.

Dawkowanie
Przed siewem lub sadzeniem: 500 ml/100 kg nasion, lub 100 ml/100 kg bulw lub wysadek.

Zastosowanie 
Jako biologiczna zaprawa na nasiona i wysadki warzyw, zbóż (żyta, pszenżyta, pszenicy, jęczmienia, owsa kukurydzy), roślin oleistych, soczewicy, ciecierzycy, fasoli, grochu, fasoli, bobu a także bulw ziemniaka, wysadki roślin ozdobnych i cebulowych.

Środki ostrożności
Nie mieszać z produktami siarkowymi lub miedziowymi.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła.

Okres prewencji i karencji przed zbiorem: 0 (zero dni).

Residuo zero = zero pozostałości.

Formulacja: zawiesina.

Waga netto: 1 000 g.